2011/05/15 01:56,

Minato Mirai. Slow time.

2011-05-15_01-56