Very cheap sushi in shimokitazawa.

2012-03-19_04-33

--

<-2012-03-19_19-04   2012-03-19_04-01->