Tottori train style! From Yonago to Sakai Minato birthplace of Gegege no Kitaro

2013-10-04_17-39

--

<-2013-10-06_06-07   2013-10-04_00-06->